Biyointegratif Nefes Terapisti Temel Eğitimi
Yükselen Çağ Wellbeing Akademi Web Sitesine Hoşgeldiniz.
 
Doktor Ömer Önder ve Ayurveda Uzmanı Ebru Şinik ile Nefes Terapisi
 

Solunum Sisteminizi tanıyor musunuz? Pek sanmıyoruz. İşte bu nedenle Sizleri, Yrd. Doç. Dr. Ömer Önder ve Ayurveda Uzmanı Ebru Şinik liderliğinde,
Solunum Sistemini doğru kullanarak Bütünsel Sağlık ve İyilik halinizi nasıl yükseltebileceğinizi bu eşsiz müfredat eşliğinde keşfetmeye davet ediyoruz.
Solunum Sisteminizin püf noktalarını öğrenmeye ve Nefes Egzersizlerinin mucizelerini deneyimlemeye hazırlanın!


 • Toplam 145 saatlik Temel Eğitim Sertifika Programı

 • 16 Modülde toplam 24 saat online interaktif ders

 • 2 Ay boyunca haftada 2 Modül, Salı; Ebru Şinik, Perşembe; Dr. Ömer Önder ile online interaktif ders

 • Her modül 1,5 ders saatinden oluşmaktadır.


Toplam 145 saatlik Müfredat Açılımı;


 • 24 saat Online interaktif Ders(1 Uzaktan Eğitim Saati = 3 Örgün Eğitim Saati = 24 saat x 3 = 72 Ders Saati | M.E.B. protokolü)

 • 2 Saat Sınav

 • 40 Saat Okuma Ödevleri

 • 20 Saat Nefes Egzersizleri Uygulama Ödevleri (günde 20 dk)

 • 11 Saat Meditasyon Uygulama Ödevleri (günde 20 dk)


 

Modül - IEbru Şinik | 20:30 - 22:00

Nefes Eğitimine Giriş

 
 • Nefes, Solunum Sistemi ve Bütünsel Sağlık İlişkisi

 • Doğru Nefes Nasıl Alınır?

 • Diyafram Nefesi Ne Demektir?

 • Diyafram Nefesi Adımları ve Uygulaması

 • Bohr Efekti Nedir?

 • Nitrik Oksid Salınımı Kalp Krizi Riskini Neden Azaltır?

 • Burun ve Ağız Nefesi arasındaki Fark Nedir?

 • Ağız Nefesinin Zararları Nelerdir?

Modül - IIDr. Ömer Önder | 20:30 - 22:00

İntegratif Tıp, "Biyopsikososyoemosyospiritüel" - "Post modern insan" paradigması; Fizyolojiye Giriş

 

i. Post modern insan ve stres

ii. Fizyolojiye giriş ve temel kavramlar

 • Homeostazis - Allostazis

 • Organizmada yapısal hiyerarşi - Mitokondri - Hücre savunma sistemi

 • Apopitozis

 • Dolaşım sistemi ve mikrosirkülasyon

 • Lenfatik sistem

 • Grund Matriks - Temel madde teorisi

 • Grund Matriks ve Fasya

 • Beyin barsak akciğer aksı

Modül - IIIEbru Şinik | 20:30 - 22:00

Pranayama Tekniklerine Giriş

 

i. Stres Yönetimi Nefes Teknikleri, Kontrendikasyonları ve Uygulamaları

 • Nadi Shadhona

 • Sol Burun Deliği Egzerzisi

 • 4-7-8 Nefes Egzersizi

ii. Farkındalık Yükseltici Nefes Teknikleri, Kontrendikasyonları ve Uygulamaları

 • Bhramari

 • Ujjai

Modül - IVDr. Ömer Önder | 20:30 - 22:00

Solunum Sistemi Fizyolojisi

 

i. Solunum işi

 • Basınç değişimleri

ii. Solunumun aşamaları

 • İnspirasyon

 • Gaz Değişimi

 • Hücresel solunum

 • ATP/Biyolojik enerji
  - Üretimi
  - Dağılımı
  - Hücre dışı ATP’nin haberci misyonu

 • Ekspirasyon

iii. Solunum fonksiyonunun bileşenleri

 • Ventilasyon
  - Pulmoner ventilasyon
  - Ölü boşluk ventilasyonu
  - Alveoler ventilasyon

 • Difüzyon

 • Perfüzyon

iv. Oksijenin yolculuğu

v. Alt ve üst solunum bölgeleri

vi. İletim ve gaz değişimi bölgeleri

vii. Hücreye giden yol

 • Eritrosit

 • Hemoglobin

 • Mitokondri - hücre savunma sistemi - mitokondriyal tıp

Modül - VEbru Şinik | 20:30 - 22:00

Pranayama Teknikleri

 

i. Metabolizma Hızlandıran Nefes Teknikleri, Kontrendikasyonları ve Uygulamaları

 • Kapala Bhati

 • Bhastrika

ii. Enflamasyon Önleyici Nefes Teknikleri, Kontrendikasyonları ve Uygulamaları

 • Shitali

 • Shitkari

Modül - VIDr. Ömer Önder | 20:30 - 22:00

Burun - Fonksiyonları - Olfaksiyon ve Kuantum alanına giriş - Kadim bilgilerde burun - Burun açma teknikleri

 
 • Temel fonksiyonlar

 • Koku / Olfaksiyon - Kuantum alanı

 • Refleksler

 • Enerjetik sistem ve burun

 • Burun Limbik sistem ilişkisi

 • Burun açma teknikleri

Modül - VIIEbru Şinik | 20:30 - 22:00

Meditasyon Eğitimine Giriş

 
 • Meditasyon Nedir?

 • “Strese ve Erken Yaşlanmaya Karşı Panzehir” olarak adlandırılan meditasyon sayesinde çağımızda çığ gibi büyüyen stres kaynaklı hastalıklardan nasıl korunabiliriz?

 • Meditasyon Verimlik ve Yaratıcılığı nasıl arttırır?

 • Meditasyonun Bütünsel Sağlığımız yani ‘Beden, Zihin ve Ruh Sağlığımız’ üzerindeki olumlu etkilerinin kanıtlanmış olduğu Harvard Tıp Fakültesi, Massachusetts Institute of Technology, Yale Üniversitesi, Massachusettes General Hospital’e bağlı olan ‘Benson- Henry Beden ve Zihin Tıbbı Enstitüsü’ vb. gibi bilim dünyasındaki önemli kurumlarca yapılan klinik araştırma neticeleri nelerdir?

 • Mindfulness Meditasyonuna Giriş ve Uygulaması

Modül - VIIIDr. Ömer Önder | 20:30 - 22:00

Solunum Biyomekaniği - Diyafram kası / M.Diaphragmaticus – Psoas kası / M.Psoas

 
 • Solunum Kasları

 • Diyafram kası anatomisi

 • Diyafram kasının multisistemik etkileri

 • Kadim diyafram bilgisi

 • Diyafram kompliyansı ve apozisyon zonu - ZOA

 • Manuel diyafram gevşetme teknikleri

 • Diyafram kası farkındalığı geliştirme egzersizleri

 • Diyafragmatik nefes ve diyafram egzersizleri

 • Diyafram ve psoas ilişkisi

 • Psoas anatomisi

 • Psoas böbrek meridyeni ilişkisi

 • Psoas egzersizleri

Modül - IXEbru Şinik | 20:30 - 22:00

Chopra Center Sertifikalı Meditasyon Eğitimine Giriş

 
 • Kurumlar ve Çalışanlar için Meditasyonun Faydaları

 • Öğrenciler için Meditasyonun Faydaları

 • Bilinçli seçimlerim yaşamımızdaki önemi nedir? Bilinçli seçim nasıl yapılır?

 • Yaşamın Katmanları ve birbirleriyle ilişkisi

 • Mindfulness Meditasyon Uygulaması

Modül - XDr. Ömer Önder | 20:30 - 22:00

Üç Temel Gaz - Karbondioksit / Nitrik Oksit / Oksijen

 

i. Karbondioksit

 • Karbondioksit regülasyonu ve patern değişimi egzersizleri

ii. Nitrik Oksit

 • Fizyolojik etkileri

 • Nitrik oksit salınımını arttıran teknikler

iii. Oksijen

 • Oksijenli yaşam

 • Oksidatif stres

 • Prooksidan / Antioksidan dengesi

Modül - XIEbru Şinik | 20:30 - 22:00

Chopra Center Sertifikalı Meditasyon Eğitimi (Devam)

 
 • Mantra Meditasyonlarına Giriş

 • Primordiyal Ses Mantraları ile Meditasyon nasıl yapılır?

 • Niyet Etmekte Ustalaşma: Meditasyon öncesi nasıl niyet etmeliyiz?

 • Mantra Teslimi

 • Grup Meditasyonu Uygulaması

Modül - XIIDr. Ömer Önder | 20:30 - 22:00

Farklı Solunum Formları ve Refleksleri | Normal Solunum - Disfonksiyonel Solunum

 

i. Üst Göğüs Solunumu / Klaviküler / Apikal Solunum

ii. Orta Göğüs Solunumu / İnterkostal Solunum

iii. Alt Göğüs Solunumu / Abdominal Solunum

iv. Orta Alt Göğüs Solunumu / Kostodiyafragmatik Solunum

v. Tam / Komplet / Eksiksiz Solunum

vi. Normal Solunum

vii. Solunum Refleksleri

viii. Solunum Kontrolü

 • Medulla Oblangata

 • Pons

 • Yüksek Beyin Merkezleri

ix. Oksijen ve Karbondioksit Taşınımı

x. Akciğerlerin Fiziksel Özellikleri

 • Kompliyans

 • Elastisite

 • Yüzey Gerilimi

xi. Disfonksiyonel solunum tanımı ve belirtileri

xii. Periyodik, derin iç geçirme

xiii. Göğüs ağırlıklı solunum / Torasik solunum

xiv. Göğüs karın uyumsuzluğu

xv. Hiperventilasyon

 • Bohr ve Haldane etkisi

 • Kronik hiperventilasyon

xvi. Terapatik hiperventilasyon ve risk analizi

xvii. Disfonksiyonel solunumu saptamak / muayene teknikleri

Modül - XIIIEbru Şinik | 20:30 - 22:00

Chopra Center Sertifikalı Meditasyon Eğitimi (Final)

 
 • Ruh Nedir?

 • Yüksek Bilinç Seviyelerine Giriş

 • Dr. Deepak Chopra’nın Yüksek Bilinç Seviyelerini Anlattığı 1 saatlik video dersi

 • Grup Meditasyonu Uygulaması

Modül - XIVDr. Ömer Önder | 20:30 - 22:00

Organ Sistemleri ve Nefes - 1

 

i. Sinir Sistemi ve Nefes

 • Beyin

 • Otonom sinir sistemi-Sempatik parasempatik ve enterik sistemler

 • N.Vagus - Polivagal teori - Sürdürülebilir vagal sağlık protokolü

ii. Endokrin Sistem ve Nefes

 • Epifiz uyarıcı nefes tekniği

iii.Dolaşım sistemi, Lenfatik sistem ve nefes

 • Kalp hızı değişkenliği / Heart rate variability

 • Kalp hızı değişkenliğini destekleyen nefes formları - 365 nefesi

 • Uyum nefesi (Coherent Breathing)

 • Lenfatik dolşım regülasyonu

iv. İmmün Sistem ve Nefes

 • İmmün sistem regülasyon tekniği

Modül - XVEbru Şinik | 20:30 - 22:00

Ayurveda Tıbbına Giriş

 
 • Ayurveda Nedir?

 • 5 Element Felsefesi

 • Ayurveda’da Sindirim Sisteminin Önemi

 • Ayurvedik Yaşam ve Telomer Sağlığı İlişkisi

 • Ayurvedik Günlük Rutinler ve Bağışıklık Sistemi İlişkisi

Modül - XVIDr. Ömer Önder | 20:30 - 22:00

Geçmişten günümüze nefes felsefesi ve bilgisi / Nefesten Solunuma Farklı kültürlerdeki kadim nefes teknikleri

 

i. Nefesin tarihçesi ve farklı kültürlerde nefes ruh ilişkisi

ii. Nefeste saklı gizil bilgi

iii. Batılı bilim insanlarının nefese yaklaşımı

iv. Sufi nefes kültürü

v. Geleneksel Çin tıbbında ve taoist öğretide nefes, akciğer meridyenini desteklemek

vi. Kabala ve nefes

vii. Zen budizmi ve nefes

viii. Hint Tibet kültürleri ve nefes-Vibhagiya pranayama

 

DETAYLAR

Ödeme detayları için bilgi@yukselencag.com adresine mail atınız. | Telefon: 0532 253 12 95


Biyo Integratif Nefes Terapisti Temel Eğitim tarihleri, başvurular ve diğer detaylar için lütfen tıklayınız.