Dil’in Postür ve Doğru Nefes Almadaki Mucizevi Rolü
Yükselen Çağ Wellbeing Akademi Web Sitesine Hoşgeldiniz.
 

Dilin, vücudumuzun  çeşitli  fonksiyonlarında NEFES alma, yutma, konuşma ve çiğneme gibi bir çok rolü vardır.

Vücudumuzdaki en karmaşık kas sistemine sahiptir. Solunum yollarımıza ve servikal omurgamıza destek sağlar ve kranial sinirler yoluyla beyne doğrudan sinyal gönderir. Kas sistemi çene kemiğinizin ortasında ağaçların arasına asılmış bir hamak gibi oturur. Dil, bilinçli ve bilinçsiz bedenimiz arasındaki bir  köprüdür. Bu, dil üzerindeki bilinçli hareketlerimizin bilinçsiz bedenin davranışını etkilediği anlamına gelir.
İnsanlar 24 saat içinde yaklaşık 150 kez yiyecek yutarlar. Ancak uyanıkken her 30 saniyede bir, uyku sırasında her dakikada bir, bilinçsiz tükürük yutulması 24 saat içinde yaklaşık 1.600-2.000 kez gerçekleşir. Etkisi ağız boşluğuyla sınırlı olmayıp , alt ekstremite kas gücünü ve duruşunu da etkiler. Dil, tüm vücutla etkileşime girecek farklı maddeleri sentezleyen  otokrin/parakrin etki mekanizmasına sahip bir organ olup aynı zamanda enterik sistemin bir uzantısıdır.¹ Anatomik olarak dilin hyoid kemik ve dolayısıyla hyoid kas sistemiyle (suprahyoid ve infrahyoid kaslar) ile  ilişkisi vardır.² Hyoglossus membran ve lingual septum, dili hyoid kaslara bağlar. Suprahyoid kasın hareketi, başın duruşunun ve dengesinin korunmasına yardımcı olur. Elektromiyografik çalışmalar   dilin farklı hareketleri sırasında omohyoid kasta ve digastrik kasın ön karnında elektriksel aktivite göstermektedir ; Bu kaslar, boynun öne eğilmesi, geriye gitmesi ve dönmesi sırasında dil ile baş (boyun) arasında uygun bir ilişki kurulmasını sağlar.³ 
NEFES  sırasında hyoid kemik, dilin dış kaslarının hareketine bağlı olarak yukarı-aşağı yönde hareket ederek boğaz boşluğunun genişlemesine neden olur.² Genel olarak dilin ön kısmı NEFES  dışı aktiviteler için önemli kabul edilirken arka kısmı NEFES için önemlidir.⁴

''Dil, bilinçli ve bilinçsiz bedenimiz arasındaki bir  köprüdür.''


Dil, baş ve boynun arka bölgesi , boynun ön bölgesi ve çene  eklemi dahil çiğneme kasları yanı sıra boyun derisi altındaki  fasya dediğimiz zarın  üç katmanını (yüzeysel, orta ve derin) kapsayan anatomik yapıların bir parçasıdır.⁵ Beyin Korteksindeki  nöroplastik değişiklikler, dil aktivitesinin beyin kontrolünün çevresel faktörler tarafından nasıl değiştirilebileceğini göstermektedir.⁶ Dilinize hakim olmanın sırrı, burada resimde görülen kasın, vagus siniri tarafından innerve edilen tek dil kası olduğunu bilmektir. Vücudunuz kendi kendini  iyileştirebilir  veya kendine zarar verebilir. Bu sistem birbirine zıt çalışan otonom sinir sisteminin işidir: İyileşmek veya hayatta kalmak. Doğru viteste olduğunuzda vücudunuz sizinle birlikte çalışır.
Dilin pozisyonu tüm vücudu etkiler. Dilin arkasını yükselten hareketler (derin yutkunma hareketleri), sakinleştirici parasempatik sistem aktivitesini yönlendiren vagal tonusun oluşmasına yardımcı olur. Ağzın çatısı bu sakinleştirici kraniyal sinirlerle innerve edilir. Dilin damağa baskı yapması, bu sakinleştirici sinirleri harekete geçirir. Dilin damağa doğru hareket ettirilmesi boğaz ve boyundaki kasları da harekete geçirerek ağzın arkasındaki hava yolunu açık tutar. Uyku sırasında bu hava yolunun açık kalması kritik öneme sahiptir.Eğer dil sert damağın karşısında  konumlanırsa parasempatik sistemin  aktivitesini azaltır (örneğin kalp atışları ve solunum ritmi artar), ancak yumuşak damağın  karşısında  konumlanırsa sempatik sistem aktivitesini azaltır.⁷
Nefes almak postürümüzün  bir fonksiyonudur. İskelet sisteminiz nefes alma paterninize  göre şekillenir.
Dil, ağız duruşunun dümeni olup ağzın damağına yapışık olmalıdır. Dilin arka kısmına bağlanan kaslar, boğazın arka kısmına ve kafatasının tabanına bağlanır. Dil damağa doğru bastırıldığında ve dilin arkası boğaza tam olarak oturacak şekilde kaldırıldığında servikal omurga devreye girer ve normal pozisyona gelir. Dil tabandayken  ağızdan nefes alırız ve destek eksikliğinden dolayı baş öne doğru düşerek baş önde postür oluşur.
Ağızdan nefes almayı alışkanlık haline getirenlerde anormal yutma şekilleri ve yüz özellikleri ve duruş sorunları oluşabilir.
Ağızdan nefes alan kişiler, solunum yollarındaki kısıtlamayı telafi etmek ve nefes almayı mümkün kılmak için başlarını öne doğru uzatarak karakteristik bir duruş olan ‘’ baş önde postür’’  sergileme eğilimindedir. Zamanla bu, dar bir çene, çarpık dişler ve uyku bozukluklarına sebep olur.
Egzersiz kapasitesi ağız solunumundan olumsuz etkilenir; ve orta derecede baş önde postürü olanlarda  bu pozisyon solunum kas fonksiyonunu iyileştirmek için telafi edici bir mekanizma görevi görmektedir. 
Bu baş önde postür sıklıkla kas yorgunluğuna, boyun ağrısına, TME (çene eklemi)  ağrısına ve baş ağrılarına yol açar. Çene ağrısı, boyun ağrısı, diş gıcırdatma gibi şikayetleriniz varsa dil duruşuna ve burun nefesine yeniden odaklanmak  uzun vadeli bir çözümdür.   
Dil alt ekstremitenin nöromotor kontrolünü etkiler. Bir çalışmanın sonuçları , dilin ateş noktasına konumlandırılmasıyla izokinetik diz performansında önemli bir iyileşme olduğunu, uyluk kaslarının performansının, dinlenme pozisyonuna göre yaklaşık +%30 oranında arttığını göstermiştir (hem dayanıklılık hem de kuvvetlendirme egzersizi sırasında). Ateş noktası yüksek yoğunlukta trigeminal sinir uçları ve eksteroseptörlere sahiptir. ⁸ Elektriksel dil stimülasyonu, postür bozukluğu olan kişilerde dengeyi, yürüyüşü ve duruşu iyileştirir.⁹
Vücudun pozisyonu dilin miyoelektrik aktivitesinde değişikliklere neden olur; Sırtüstü pozisyonda tonik dil kas aktivitesi ve spontan solunumla ilgili hareketler dik pozisyona göre önemli ölçüde artar, böylece yeterli üst hava yolu açıklığı sağlanır.¹° Bir çalışma, dil üst kesici dişlerin karşısında  konumlandığında ortalama ağırlık merkezi (COG) hızının önemli ölçüde azaldığını göstermektedir;  bu dil konumunun, dengesiz bir yüzey üzerinde dik durma sırasında ve sağlıklı genç yetişkinlerde  görmenin olmadığı durumlarda postüral stabiliteyi artırabileceğini düşündürmektedir.¹¹

Tabanda                                      

 • Ağız solunumu                           
 • Düşük vagal ton                          
 • Kötü sindirim                              
 • Düşük uyku kalitesi                     
 • Horlama                                      
 • Baş önde Postür

Tavanda

 • Burun Solunumu
 • İyi vagal ton
 • İyi sindirim
 • Kaliteli uyku
 • Dik Postür
Dil duruşunu düzeltirken farkındalığın anahtar nokta olduğunu unutmayın; Gün boyunca ağız duruşunuzu daha iyi anlamaya çalışın. Diliniz genellikle nerede duruyor? Ön dişlerinize mi baskı yapıyor yoksa pasif olarak ağzınızın tabanında mı duruyor? Dilinizin pozisyonunu izlerken aynı zamanda nefesinizi de not edin. Dudaklarınız sık sık açık mı kalıyor?
Dilimizin doğru pozisyonunu bulmak ister misiniz? Bu hızlı egzersizi gelin birlikte yapalım…
Büyük, neşeli bir gülümseme yaparak ve kaşlarınızı kaldırarak başlayın. Şimdi dişlerinizi sıkılı tutarak yutkunmaya çalışın. Bu zor olabilir, ancak başarılı bir şekilde yapabilirseniz, dilinizin arkasının damağınıza baskı yaptığını hissedeceksiniz; olmasını istediğimiz  yer burasıdır.      

 

1) Ağız kapalıyken, dilin ağzın tavanına doğru yukarıya doğru kapandığını hissedin
2) Dilin ucu ateş noktası denilen üst uç ön dişlerin arkasındaki diş eti üzerinde olmalıdır.
3) Dilin arkası yumuşak damağa temas etmelidir (üzerinde çalışmanız gerekebilir)
4) Dilin yanları da damağa baskı uygulamalıdır (dişlerin arasından yayılmamalıdır).
5) Şimdi dilinizi aktifleştirin  ve dilinizin  ön, yan ve arka olmak üzere bu üç noktasının tümünü aynı anda hissedin.
Boyun ve boğaz bölgenizdeki aktiviteyi hissedin.
Yutkunduğunuzda dilin aşağı ve ileri değil, sert ve yumuşak damağa doğru yukarı ve geri hareket etmesi gerekir.
Bunlar dilinizi üst damağa mühürlemek için çalıştırmanız gereken kaslardır. 
Dil tüm vücut sistemini etkiler ve onunla etkileşime girer. Disfonksiyonu farklı lokal ve sistemik patolojilere yol açar. Dilin değerlendirilmesi sırasında dilin pozisyonu ile alt ekstremite, çene, boyun, solunum, pelvik diyafram ve torasik çıkış kasları gibi fizyolojik davranışını etkileyebilecek diğer ilişkiler de göz ardı edilmemelidir.

 

Dr. Aynur Metin Terzibaşıoğlu

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı | Ayurvedik Yoga Terapisti | Wellbeing Uzmanı | Sosyolog


1.The Anatomical Relationships of the Tongue with the Body System Monitoring Editor: Alexander Muacevic and John R Adler Bruno Bordoni, 1 Bruno Morabito,2 Roberto Mitrano,3 Marta Simonelli,4 and Anastasia Toccafondi3 , Cureus. 2018 Dec; 10(12): e3695, doi: 10.7759/cureus.3695)
2.Bordoni B, Marelli F, Morabito B: The tongue after whiplash: case report and osteopathic treatment . Int Med Case Rep J. 2016, 9:179-82. 10.2147/IMCRJ.S111147
3.Castro HA, Resende LA, Bérzin F, König B: Electromyographic analysis of the superior belly of the omohyoid muscle and anterior belly of the digastric muscle in tongue and head movements. J Electromyogr Kinesiol. 1999, 9:229-32.
4.Zaidi FN, Meadows P, Jacobowitz O, Davidson TM: Tongue anatomy and physiology, the scientific basis for a novel targeted neurostimulation system designed for the treatment of obstructive sleep apnea. Neuromodulation. 2013, 16:376-86. 10.1111/j.1525 1403.2012.00514.x
5.Gervasio A, D'Orta G, Mujahed I, Biasio A: Sonographic anatomy of the neck: the suprahyoid region . J Ultrasound. 2011, 14:130-5. 10.1016/j.jus.2011.06.001
6. Schmidt JE, Carlson CR, Usery AR, Quevedo AS: Effects of tongue position on mandibular muscle activity and heart rate function. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2009, 108:881-8. 10.1016/j.tripleo.2009.06.029 7. Schmidt JE, Carlson CR, Usery AR, Quevedo AS: Effects of tongue position on mandibular muscle activity and heart rate function. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2009, 108:881-8. 10.1016/j.tripleo.2009.06.029
8. Di Vico R, Ardigò LP, Salernitano G, Chamari K, Padulo J: The acute effect of the tongue position in the mouth on knee isokinetic test performance: a highly surprising pilot study. Muscles Ligaments Tendons J. 2014, 3:318-23.
9.Wildenberg JC, Tyler ME, Danilov YP, Kaczmarek KA, Meyerand ME: Sustained cortical and subcortical neuromodulation induced by electrical tongue stimulation. Brain Imaging Behav. 2010, 4:199-211. 10.1007/s11682-010-9099-7
10. Kothari M, Svensson P, Nielsen JF, Baad-Hansen L: Influence of position and stimulation parameters on intracortical inhibition and facilitation in human tongue motor cortex. Brain Res. 2014, 1557:83-9. 10.1016/j.brainres.2014.02.017
11. Alghadir AH, Zafar H, Iqbal ZA: Effect of tongue position on postural stability during quiet standing in healthy young males. Somatosens Mot Res. 2015, 32:183-6. 10.3109/08990220.2015.1043120